Պարզեք կա Ձեզ վրա թուղթ ու գիր, թե՝ ոչ

Պարզեք կա ձեզ վրա թուղթ ու գիր, թե՝ ոչ

Էֆֆեկտիվ միջոց է…