Այս երախաները շատ շատ են տարբերվում մնացածից. նրանք հրաշքներ են

Այս երախաները շատ շատ են տարբերվում մնացածից. նրանք հրաշքներ են

Նրանք իսկապես գոյություն ունեն.